Transparencia institucional, organizativa e de planificación

Transparencia Institucional, Organizativa e de Planificación

1· ALTOS CARGOS DA ENTIDADE INSTRUMENTAL

2· DECLARACIÓNS DE ACTIVIDADES E BENS PATRIMONIAIS

3· INFORMACIÓN SOBRE VIAXES DE ALTOS CARGOS

4· AXENDA DE ALTOS CARGOS

5· CÓDIGOS ÉTICOS OU DE BO GOBERNO

ESTRUTURA ORGÁNICA E FUNCIONAL

1· ESTRUTURA ORGANIZATIVA

2· FUNCIÓNS

4· ORGANIGRAMA

5· NORMATIVA DE APLICACIÓN

PLANIFICACIÓN

2· CONTRATO DE XESTIÓN OU CONTRATO PROGRAMA

MEMORIA DE ACTIVIDADE